Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Mukozal Liken Planus: 145 Hastalık Klinikopatolojik Çalışma

1.

Department of Dermatology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Pathology, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 124-128
DOI: 10.5 152/c jm.20 21.21043
Anahtar Kelimeler : Epidemiyoloji, genital, liken, mukoza, oral
Okunma: 248 İndirilme: 108 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Liken planus sebebi bilinmeyen bir hastalık olup deri ve müköz membranları etkileyebilir. Oral mukoza özellikle tutulmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız mukozal liken planus lezyonlarının demografik özellikler, tutulum bölgesi ve subtipler ile ilişkisini incelemektir.

Yöntem: Bu geriye dönük çalışmaya kesin patolojik tanı almış olan oral ve genital liken planus hastaları dâhil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, lezyonların tutulum bölgesi, lezyonların subtipi (eroziv/keratotik), ayırıcı tanısı, deri tutulumu varlığı ve HCV enfeksiyonu durumu not edildi. İstatistik için SPSS 21 kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya toplam 145 hasta dahil edildi. Bu hastaların 70’i (%48,3) kadın ve 75’i (%51,7) erkek idi; 133 (%91,7) hastada oral lezyonlar mevcuttu; 12 (%8,3) hastada genital lezyonlar mevcuttu; 98 (%67,6) hastada eroziv subtip, 47 (%32,4) hastada keratotik subtip gözlemlendi. Hastaların 15 (%10,3)’ünde kutanöz tutulum mevcuttu.

Sonuç: Oral liken planus hasta serimiz yaş ve tutulum yeri açısından literatür ile benzerdir; ancak önceki yayınların aksine erkek hastalar çoğunlukta idi. Hiçbir hastamızda HCV pozitifliği gözlemlemedik.

Cite this article as: Aşkın Ö, Özkoca D, Uzunçakmak TKU, Kutlu Ö, Engin B, Kutlubay Z. Mucosal lichen planus: A clinical study of 145 patients. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):124-128.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904