Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Levobupivakain’in Farklı İki Konsantrasyonunun Erişkin Ratlarda Kan, Kalp ve Beyin Serbest Oksijen Radikallerine Etkileri

1.

Department of Anaesthesiology and Reanimation, Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, Istanbul, Turkey

2.

Department of Anesthesiology and Reanimation, GOP Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

3.

Department of Biochemistry, University of Istanbul-Cerrahpasa, Cerrahpasa School of Medicine, Istanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 58-65
DOI: 10.5152/cjm.2019.19005
Okunma: 2250 İndirilme: 450 Online Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019

Amaç: Levobupivakain toksik etkileri az olduğu düşünülen lokal anesteziklerden biridir. Bu çalışmada farklı iki dozda uygulanan levobupivakainin, ratlarda kan, kalp ve beyin dokusundaki serbest oksijen radikali düzeyleri üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.
Yöntemler: Otuz dört rat, group 1 levobupivakain 2.5mg.kg-1 IV (n=12), group 2 levobupivakain 5mg.kg-1 IV (n=12) ve 0.9% sodyum klorid solüsyonu verilen group C kontrol (n=10) olarak üç gruba ayrıldı. Daha sonra her grup kendi arasında sakrifikasyon sonrası 2.saatte (A) ve 24. saatte (B) olacak şekilde iki bölümde değerlendirildi. Ratların kan, kalp ve beyin dokusu örneklerinde biyokimyasal olarak, malondialdehit, süperoksit dismutaz, glutatyon ve nitrik oksit düzeyleri incelendi.

Bulgular: Levobupivakain verildikten sonra, dokularda malondialdehit artarken, süperoksit dismutaz, glutatyon ve nitrik oksit düzeyleri azaldı.

Sonuç: Levobupivakain oksidatif stres yanıta neden olabilmektedir.

Cite this article as: Tunalı Y, Kaya Gök A, Uzun H, Korkmaz Dilmen Ö, Akçıl EF, Kaya G. The Effects of Two Different Concentrations of Levobupivacaine on Free Radicals in Blood, Brain, and Heart Tissues of Adult Rats. Cerrahpasa Med J 2019; 43(2): 58-65.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904