Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Deneysel Kronik Nefroz Modeli Sıçan Glomerüllerinde TGF-b1 Ekspresyonu ve Mezangiyal Değişiklikler

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

4.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

5.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 6-12
DOI: 10.26650/cjm.2019.43.11
Okunma: 2339 İndirilme: 449 Online Yayın Tarihi: 19 Eylül 2019

Amaç: Puromisin aminonükleozid nefroz (PAN), proteinüri ile seyreden podosit yaralanması modeli olarak yaygın bir şekilde kullanıl- maktadır. Deneysel olarak uyarılmış PAN hayvan modellerinde, minimal değişikliklere sahip insan nefrotik sendromu ve fokal segmental glomerulosklerozdakine benzer histolojik değişiklikler gösterilmiş, ancak etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışma- lar, çoğu kronik böbrek hasarlarında, ekstrasellüler matriks (ESM) birikiminin görüldüğü ve bu süreçte transforming büyüme faktörü-b1 (TGF-b1)’in anahtar bir rol oynadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada biz, kronik PAN uyarılı sıçan böbrek glomerüllerinde, TGF-b1 ekspres- yonu ve mezangial matriks (MM) birikimi arasındaki ilişkiyi, böbrek fonksiyonu ve ultrastrüktürel değişikliklerle incelemeyi amaçladık.

Yöntemler: Bu çalışma için 12 erkek Wistar albino sıçan iki gruba ayrıldı: kontrol grubu ve kronik grup (n=6). Bütün veriler istatistiksel olarak One-way ANOVA testi ile analiz edildi.

Bulgular: Proteinüri seviyeleri kronik nefroz grubunda kontrolden yüksek (p<0,0025), serum albümin ve kreatinin klirens değerleri ise oldukça düşüktü (p<0,05). PAN nefrozlu sıçanların glomerüllerinde, hem TGF-b1 ekspresyonu hem de MM birikimi belirgin şekilde artmıştı. Kronik PAN grubunun glomerüllerinin ultrastrüktürel görüntülerinde artmış MM içerisinde apoptotik endotel ve mezangial hüc- relere, interstisyal kollajene ve makrofajlara rastladık.

Sonuç: Bulgularımız, kronik PAN uygulamasının böbrek fonksiyonlarında bozulma ile birlikte, glomerülde TGF-b1 ekspresyonu, MM artışına, interstisyal kollajen oluşumuna ve makrofajların göçüne neden olan bir nefrotik sendromu indüklediğini düşündürmektedir. Bu çalışma, ikili işaretlemelerle TGF-b1’in ana kaynağının ve TGF-b1 sinyal yolaklarının belirlenmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

Cite this article as: Seçkin İ, Uzunalan M, Ayaz Pekpak M, Köktürk S, Sönmez HA, Güngör ZB. TGF-β1 expression and mesangial alterations in rat glomeruli of an experimental chronic nephrosis model. Cerrahpasa Med J 2019; 43(1): 6-12.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904