Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

COVID-19 Pandemisinde Teleradyolojinin Rolü

1.

Department of Radiology, Adıyaman Training and Research Hospital, Adıyaman, Turkey

2.

Department of Chest Diseases, Adıyaman University, Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

3.

Department of Chest Diseases, Yüksekova State Hospital, Hakkari, Turkey

4.

Department of Radiology, Adıyaman University, Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

Cerrahpasa Med J 2021; 45: 80-86
DOI: 10.5152/cjm.2021.21028
Okunma: 328 İndirilme: 128 Online Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2021

Amaç: Bu çalışma Türkiye'deki COVID-19 pandemisinde teleradyolojinin rolünü araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler: Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafından önerilen COVID-19 görüntüleme kategorilerini kullanarak ters transkripsiyonpolimeraz zincir reaksiyonu ile COVID-19 olduğu doğrulanan 1649 hastanın göğüs bilgisayarlı tomografi görüntülerini değerlendirdik. İki radyolog, görüntüleri bağımsız olarak değerlendirdi ve iki sonuç karşılaştırıldı. Anlaşmazlıklar üçüncü bir radyolog tarafından değerlendirilerek nihai karara varıldı. Varılan nihai karar bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve teleradyoloji raporları arasındaki uyumu değerlendirmek için kullanıldı.

Bulgular: Gözlemciler arasında mükemmel ve istatistiksel olarak anlamlı bir uyum vardı (κ = 0,847, P < ,001). Benzer şekilde, gözlemci 1 ve gözlemci 2 ile nihai fikir birliği arasında çok yüksek bir uyum vardı (sırasıyla κ = 0,934, P < ,001; κ = 0,891, P < ,001). Uzlaşı kararları ile teleradyoloji raporları arasında mükemmel ve istatistiksel olarak anlamlı bir uyum vardı (κ = 0,832, P < ,001).

Sonuç: COVID-19 salgını sırasında yapılan teleradyoloji değerlendirmeleri ile Kuzey Amerika Radyoloji Derneği tarafından önerilen sınıflandırma sistemine göre hastane kadrosundaki radyologlar tarafından yapılan değerlendirmeler arasında mükemmel bir uyum vardı. Sonuçlarımız, teleradyolojinin pandemi sırasında güvenle kullanılabileceği önerisini desteklemektedir.

Cite this article as: Çoraplı M, Oktay C, Çil E, Çoraplı G, Taner Bulut H. The Role of Teleradiology in the COVID-19 Pandemic. Cerrahpaşa Med J. 2021;45(2):80-86.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904