Cerrahpaşa Medical Journal
DERLEME

Covid-19 Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisi ve Yeni Yaklaşımlar

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 57-64
DOI: 10.5152/cjm.2020.20017
Okunma: 713 İndirilme: 235 Online Yayın Tarihi: 10 Haziran 2020

2019 yılı Aralık ayının sonlarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs kaynaklı enfeksiyon, dünya genelinde hızlı şekilde yayılmakta olan bir pandemiye dönüşmüştür. Bu yeni tip koronavirüsün sebep olduğu hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak Covid-19 (Coronavirus disease-19) olarak duyurulmuştur. Covid-19’un klinik spektrumu değişkenlik göstermekte olup, ventilasyon desteğinin gerektiği akut respiratuvar distres sendromu (ARDS), sepsis, septik şok ve çoklu organ yetmezliği sendromu gibi klinik tablolar ortaya çıkabilmektedir ve özellikle yaşlılarda ve/veya kronik hastalığı olan bireylerde yüksek mortaliteye sebep olmaktadır. Her ne kadar, dünyanın dört bir yanındaki ilaç ve araştırma laboratuvarları, yeni tip koronavirüs için aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına başlamış olsalarda bu çalışmaların sonuçlanmasının aylar süreceği ön görülmektedir. Bu durum, hastalığın tedavisinde etkili olabilecek alternatif ve acil çözüm arayışlarını gerekli kılmıştır. Hastalığın patogenezi incelendiğinde, immün sistemin aşırı reaksiyon göstermesine bağlı olarak ortaya çıkan sitokin fırtınasının sebep olduğu sistemik hasarın oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu sebeple; Covid-19 enfekte hastaların aşırı aktifleşmiş bağışıklık sistemlerinin kontrol altına alınmasının, hastalığın tedavisinde etkili olabileceği düşünülmüş ve güçlü immünmodülatör kapasiteye sahip mezenkimal kök hücreler (MKH’ler) tedavi amacıyla uygulanmaya başlanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Her ne kadar MKH’lerin Covid-19 enfeksiyonundaki tedavi protokolleri ve klinik kullanım kriterleri değişkenlik gösterse de alınan kısa süreli ilk sonuçlar umut vaat eden terapötik potansiyele sahip oldukları yönündedir.

Cite this article as: Özkan S, Koyutürk M. Mesenchymal Stem Cell Therapy and New Approaches in COVID-19 Patients. Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(2): 57-64.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904