Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Bikarbonat ile Tamponlanan Deksmedetomidin ve Midazolamın Antimikrobiyal Etkinliği: Deneysel Bir Çalışma

1.

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Division of Anaesthesiology, Adnan Menderes University Faculty of Dentistry, Aydın, Turkey

2.

Deparment of Endodontics, Adnan Menderes University Faculty of Dentistry, Aydın, Turkey

3.

Deparment of Biology, Adnan Menderes University Faculty of Art and Science, Aydın, Turkey

Cerrahpasa Med J 2019; 43: 69-74
DOI: 10.5152/cjm.2019.19011
Okunma: 125 İndirilme: 82 Online Yayın Tarihi: 16 Aralık 2019

Giriş: Deksmedetomidin ve midazolam, infüzyon yoluyla yaygın olarak kullanılan sedatif ajanlardır. Midazolamın antibakteriyel etkinliği ile ilgili önceki çalışmalarda bilgiler mevcut olmaklabirlikte dexmedetomidinle ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu in vitro çalışmanın amacı, deksmedetomidin, midazolam ve bunların bikarbonat ile tamponlanmış çözeltilerinin antimikrobiyal etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Disk difüzyon yöntemi ve et suyu mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Candida albicans, and Candida utilis’e karşı antimikrobiyal etkinlik test edildi.

Bulgular: Deksmedetomidin, S. aureus, E. coli, E. faecalis ve P. aeruginosa üzerinde 64 ug/mL ve üzerindeki konsantrasyonlarda inhibe edici etki göstermiştir. Midazolamın’ın S. aureus, E. coli, E. faecalis, K. pneumoniae ve P. aeruginosa üzerindeki antimikrobiyal etkisi ise, 128 mg/mL ve üzerindeki konsantrasyonlarda gözlendi. Ayrıca, deksmedetomidinin bikarbonat desteği ile antimikrobiyal potansiyelinin arttığı görülürken; midazolam’da bikarbonat eklenmesinin etkisi gösterilemedi.

Sonuç: Midazolam’a benzer şekilde, deksmedetomidinin, hastane ortamında sıkça karşılaşılan bulaşıcı mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Özellikle yoğun bakım hastalarının tedavisi esnasında sedatif amaçla kullanılan deksmedetomidine bikarbonat eklenerek, bakteriyel kontaminasyondan korunulabilir. Deksmedetomidinin konsantrasyonuna bağlı olan antimikrobiyal etkinliğinin, bikarbonat ile tamponlama yoluyla daha da arttırılabileceği kanaatindeyiz.

Cite this article as: Kocatürk Ö, Dönmez Özkan H, Poyrazoğlu Çoban E, Bıyık H. Antimicrobial Effects of Dexmedetomidine and Midazolam in Bicarbonate Buffer: An in vitro Study. Cerrahpasa Med J 2019; 43(3): 69-74.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904