Cerrahpaşa Medical Journal

Editör
Ali Metin KAFADAR       
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-3312-3192
[email protected]

Editör Yardımcıları
Ozan Onur BALKANAY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-3550-671X
[email protected]

Kenan BARUT
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Salığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-8459-2872
[email protected]

Ahmet Emre EŞKAZAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-9568-0894
[email protected]

Emine Elif GÜZEL MEYDANLI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-9072-3322
[email protected]

Ali İbrahim HATEMİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-8385-9253
[email protected]

Necmettin TANRIÖVER
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
ORCID ID: 0000-0001-7628-9443
[email protected]

Önceki Editörler
Selçuk Aybar 
Altan Onat 
Bülent Berkarda 
Vural Solok 
Yalçın Tüzün 
H. Oktay Seymen - N. Ahmet Erözenci 
Ertuğrul Göksoy 
Gökhan İpek 

Yayın Kurulu
Fatiş ALTINDAŞ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye​

Metin AKGÜN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Ahmet Gökhan AKKAN
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Salih Murat AKKIN
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Fatma AYDIN
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Nuri AYDIN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

İbrahim BAŞARICI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Ahmet DİRİCAN​
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mehmet ELİÇEVİK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Altay GEZER
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Rengin GÜZEL
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Feray KARAALİ SAVRUN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sinan KARDEŞ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özgür KASAPÇOPUR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Gürcan KISAKOL
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Suat Nail ÖMEROĞLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Bülent ÖNAL
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Şeniz ÖNGÖREN AYDIN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Fulya ÖZ PUYAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Deniz PEKER
Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Georgia, Amerika

Sait SAĞER
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye

Suzan ŞAYLISOY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Yavuz SELVİ
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Nurhan SEYAHİ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Nevbahar TAMÇELİK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Serkan TEKSÖZ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mario TİRİBELLİ​
Udine Üniversitesi, Hematoloji Anabilim dalı, Trieste, İtalya

Demet TOK AYDIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Akif TURNA
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Serdal UĞURLU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hafize UZUN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mehmet Can ÜNLÜ
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

Bülent Okan YILDIZ​​
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sancak YÜKSEL
Pediatrik Kulak Burun Boğaz Otolojisi, Nörotoloji ve Yan Kafa Tabanı Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, McGovern Tıp Okulu, Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi, Houston, Teksas, ABD
Yayıncı
İbrahim KARA
 
Operasyon Direktörü
Ali ŞAHİN
 
Editöryel Geliştirme
Gizem KAYAN TEKAÜT
  
Yayın Yönetmeni
İrem SOSYAL
 
Yayın Koordinatörleri
Arzu YILDIRIM
Deniz KAYA
Bahar ALBAYRAK
Gamze BİLGEN
Irmak BERBEROĞLU
Alara ERGİN
Ebru BOZ

Mali ve İdari İşler
Zeynep YAKIŞIRER ÜREN
Emre KARA

Web Koordinatörü
Sinem Fehime KOZ
 
Grafik
Ünal ÖZER

 

ENGLISH
EISSN 2687-1904