Cerrahpaşa Medical Journal
OLGU SUNUMU

Aortu Çevreleyen Çift Sol Renal Ven Olgusu

1.

Department of Anatomy, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Anatomy, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 112-114
DOI: 10.5152/cjm.2020.19022
Okunma: 539 İndirilme: 184 Online Yayın Tarihi: 29 Nisan 2020

Çift sol renal ven nadir görülen bir venöz anomalidir. Rutin anatomi diseksiyonları sırasında 72 yaşında bir erkek kadavrada aortu çevreleyen çift sol renal ven bulundu. Sol tarafta bu şekilde çift olan renal venin aorta abdominalis’i ön yüzden ve arka yüzden sardığı ve sonrasında vena cava inferior’a drene olduğu gözlemlendi. Olgudaki bu damarların her ikisinin de farklı düzeylerde inferior vena kava içerisine drene olduğu farkedilip buradan uzunluk ve genişlik ölçümü yapıldı. Aorta abdominalis’i ön yüzden ve arka yüzden çevreleyen renal venlerden öndekine sol vena suprarenalis; arkadakine ise sol vena testicularis’in drene olduğu tespit edildi. Olguda bulunan bu varyasyonun klinik önemi araştırıldı ve literatürdeki diğer araştırmalar ile kıyaslama yapıldı.

Cite this article as: İsmailoğlu P, Tanyeli E, Üzel M, Soyluoğlu Aİ, Kahraman Yıldırım G. Double Left Renal Vein Encircling the Aorta (Renal Collar). Cerrahpaşa Medical Journal 2020; 44(2): 112-114.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904