Cerrahpaşa Medical Journal
OLGU SUNUMU

Aksiller Arter Anevrizması: Nadir Bir Olgu Sunumu

1.

Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 54-56
DOI: 10.5152/cjm.2020.19017
Okunma: 1163 İndirilme: 371 Online Yayın Tarihi: 24 Mart 2020

Üst ekstremite arter anevrizmaları nadir görülen lezyonlardır ve en yaygın yanlış anevrizmalardır. Aksiller arterin gerçek üst ekstremite arter anevrizmaları en sık ateroskleroz veya künt travma veya arteriosklerotik, konjenital ve metabolik bozukluklar veya Kawasaki sendromu, Buerger hastalığı, Kaposi sarkomu ve kistik adventisite hastalığı nedeniyle oluşur. Anevrizma oluşum mekanizmasının, arteryel medyanın kasılmasına neden olan arteriyel duvarın büzülmesinin, duvarın zayıf olması ve fuziform dilatasyonun sıkıştırılması olduğu düşünülmektedir. 45 yaşında erkek hasta, sol koltukta aksiller arter ağrısı ön tanısı ve sol aksiller arterin 6 cm anevrizmatik dilatasyonu ile tarafımıza başvurdu. Burada, nadir görülen izole dev aksiller arter anevrizmasının cerrahi tedavisini sunuyoruz.

Cite this article as: Tüzün H, Arslan C, Deşer SB, Denli Ş. Axillary Artery Aneurysm: A Rare Case Report. Cerrahpasa Med J 2020; 44(1): 54-56.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904