Cerrahpaşa Medical Journal
DERLEME

Türkiye’de Kullanılan Bitkilerin Karaciğer Üzerine Olumsuz Etkilerine Genel Bir Bakış

1.

İnönü University, Vocational School of Health Services, Malatya, Turkey

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 115-124
DOI: 10.5152/cjm.2020.20021
Anahtar Kelimeler : Bitki, yan etki, karaciğer, Türkiye
Okunma: 592 İndirilme: 244 Online Yayın Tarihi: 07 Eylül 2020

Bitkisel takviyeler, dünyanın neredeyse tüm kültürlerinde sağlığı iyileştirmek ve hastalık tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan bitkisel tedavi yöntemlerinin birçoğunun etkinliği, güvenliği ve ilaç etkileşimleri bilimsel olarak bilinmemektedir ve genellikle profesyonel sağlık yardımı olmadan kullanılırlar. Bilinçsiz bitki kullanımının ciddi beklenmedik yan etkiler için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir ve bu açıdan bitkisel ilaç kullanımı ilaca bağlı karaciğer hasarı vakalarının %25-30’u ile ilgilidir. Alternatif bir tedavi yöntemi olarak bitki kullanımı Türkiye’de de yaygındır. Bu araştırmada, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bitkilerin karaciğer üzerine olumsuz etkilerinin gözden geçirilmesi planlanmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde aktarlar tarafından satılan 400’den fazla bitki bu konudaki çeşitli araştırmalardan tespit edilmiş ve belirlenen bitkiler Pubmed ve Science Direct veritabanlarında hepatik etkileri açısından araştırılmıştır. Belirlenen bitkilerin yirmiyedisinin olumsuz hepatik sonuçları olduğu saptandı. Bitki hepatotoksisitesi, bitki-bitki etkileşimi ve bitki-ilaç etkileşimi konuları hakkında belirlenen çalışmalar ana metinde ele alınmıştır. Bitkisel yöntemler toplumda alternatif ve tamamlayıcı bir tedavi metodu olarak yaygın olarak kullanılmalarına rağmen, sık kullanılan bitkilerin çoğunun temel hepatotoksik bileşikleri ve karaciğer hasar mekanizması, ve bitkilerin bileşiklerinin çoğunun moleküler etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Bahsedilen konularda yapılacak multidisipliner çalışmalar, tıbbi yaklaşımlarda bitkilerin rolünü ve hepatotoksisiteyi anlamada yardımcı olacaktır.

Cite this article as: Gürbüz P. An Overview about Adverse Hepatic Effects of the Plants Used in Turkey. Cerrahpaşa Med J 2020; 44(3): 115-124.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904