Cerrahpaşa Medical Journal

Cerrahpaşa Tıp Dergisi (Cerrahpaşa Tıp Derg); bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında yüksek bilimsel kaliteye ve klinik değere sahip özgün araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.  Derginin hedef kitlesini tüm tibbi disiplinlerde çalışan veya ilgi duyan araştırmacılar, hekimler ve profesyonel olarak sağlık çalışanı olarak görev yapan veya yapmış olan kişiler oluşturmaktadır.  

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO) organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlendirilir. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerini benimsemiştir.

Cerrahpaşa Medical Journal, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından karşılanmaktadır. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir. Tüm makaleler  https://mc04.manuscriptcentral.com/cjm sayfasındaki online makale değerlendirme sistemi kullanılarak dergiye gönderilmelidir. Derginin yazım kurallarına, gerekli formlara ve dergiyle ilgili diğer bilgilere web sayfasından erişilebilir.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen bilgi, fikir ve görüşler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bilgi ve görüşlerini yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı, bu gibi yazarlara ait bilgi ve görüşler için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine  http://cerrahpasamedj.org/tr adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Cerrahpaşa Tıp Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır.

Editör: Ali Metin Kafadar
Adres: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, 34098, Fatih, İstanbul
Tel: +90212 4143000-63400
E-posta[email protected] 

Yayıncı: AVES
Adres: Büyükdere Caddesi, 105/9 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 217 17 00
E-posta[email protected]
Web sayfasıwww.avesyayincilik.com​
 

ENGLISH
EISSN 2687-1904