Cerrahpaşa Medical Journal
ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Kanal İçi Çivilerin Distalden Kilitlenmesinde Yeni Bir Yöntem

1.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Acıbadem University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Antalya Training and Research Hospital Antalya, Turkey

3.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

Cerrahpasa Med J 2020; 44: 137-144
DOI: 10.5152/cjm.2020.20012
Okunma: 512 İndirilme: 146 Online Yayın Tarihi: 04 Aralık 2020

Amaç: İntramedüller çivilemede yeni, floroskopi destekli, serbest distal kilitleme tekniği tanımlanmıştır.

Yöntemler: Bu tekniğin etkinliğini değerlendirmek için, tibial şaft kırığı olan hastaların sonuçları karşılaştırıldı. İntramedüller çivileme ile tedavi edilen kapalı tibial şaft kırığı olan toplam 114 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki grupta değerlendirildi. Grup I, klasik floroskopi destekli serbest el tekniği (n=46); Grup II ise tarif ettiğimiz skopi destekli serbest el tekniği ile kullanıldı (n=68). Grup II’de tarif ettiğimiz teknik, çıkarılabilir tutma yerleri olan yivli bir bız yardımıyla kilitlenmeyi içeriyordu.

Bulgular: Distal kilitleme süresinin toplam çalışma süresine oranı ile distal kilitleme süresinin toplam radyasyon süresine oranı da karşılaştırıldı. Toplam operasyon süresi ve toplam radyasyon süresi de her iki grupta benzerdi (p>0,05). Distal kilitleme süresi (Grup I: 21,5±5,8 ve Grup II: 19,3±4,8 dk) ve distal kilitleme için radyasyon süresi (Grup I: 24,4±5,8 ve Grup II: 20,9±5,2 sn) tarif edilen teknikle kısaltıldı (p<0,05). Distal kilitlenme süresinin toplam çalışma süresine oranı ve distal kilitlemenin toplam radyasyon süresine göre radyasyon süresi de Grup II’de daha kısa idi (p<0,05).

Sonuç: Floroskopi destekli ve çıkarılabilir saplara sahip yivli bız kullanımı ile serbest el tekniğinin etkili ve makul bir distal kilitleme süresi ve radyasyon maruziyeti ile kolayca uygulanabileceğine inanıyoruz.

Cite this article as: Seyhan M, Ülkü TK, Yüksel HY, Paksoy AE, Gereli A. A New Distal Locking Technique in Intramedullary Nailing. Cerrahpaşa Med J 2020; 44(3): 137-144.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-1904